Regulamin

Nagrody na Najlepszy Zin PFSK

1. Nagroda na Najlepszy Zin PFSK jest nagrodą przyznawaną przez ogół czytelników, ufundowaną przez Fundację Instytut Kultury Popularnej oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

2. Nominowane są wszystkie ziny autorskie, z wyłączeniem antologii i magazynów, wydane z okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej w roku minionym.

3. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy czytelnicy. Obowiązuje zasada jednego głosu oddanego z każdego urządzenia elektronicznego (oznaczonego oryginalnym numerem IP).

4. Głosowanie odbywa się w terminie wyznaczonym przez fundatorów Nagrody, a ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody odbywają się podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej.